Miejsce do wyszukania:
Współrzędne geograficzne:
° 
‘ 
“ 
° 
‘ 
“ 

Serwis wspolrzedne.pl oferuje następujące funkcje:

• Lokalizowanie na mapie punktów o podanych współrzędnych geograficznych. Współrzędne można podawać w formacie DMS (Stopnie° Minuty' Sekundy") jak i DD (Stopnie Dziesiętne). Stopnie dziesiętne należy wpisywać używając kropki jako separatora dziesiętnego.
Instrukcja: Wprowadź współrzędne w sekcji Współrzędne geograficzne i naciśnij przycisk Zlokalizuj i przelicz.

• Obliczenie współrzędnych geograficznych dla miejsc wskazanych na mapie lub wyszukanych na podstawie nazwy.
Instrukcja: Wprowadź adres lub nazwę dowolnego miejsca w sekcji Miejsce do wyszukania lub kliknij wybrane miejsce na mapie. Współrzędne zostaną podane w formie tabeli nad wskazanym miejscem.

• Przeliczanie współrzędnych geograficznych z formatu Stopnie° Minuty' Sekundy" na Stopnie Dziesiętne i odwrotnie.
Instrukcja: Wprowadź współrzędne w jednym z formatów w sekcji Współrzędne geograficzne i naciśnij przycisk Zlokalizuj i przelicz.

• Udostępnianie odnośnika do mapy ze wskazanym poprzez współrzędne geograficzne miejscem. Funkcja ta przydatna jest, gdy potrzeba przekazać komuś lokalizację na mapie danego obiektu.
Instrukcja: Wskaż miejsce na mapie lub wyszukaj obiekt na podstawie jego współrzędnych lub nazwy. Tabela nad wskazanym obiektem będzie zawierać odnośnik, który można przesłać e-mailem czy opublikować na portalach społecznościowych. Otwarcie odnośnika w przeglądarce internetowej spowoduje wyświetlenie mapy z podaną lokalizacją.